Підсумкове оцінювання в умовах дистанційного навчання

Підсумкове оцінювання в умовах дистанційного навчання може здійснюватися віддалено, у синхронному або асинхронному режимі із використанням онлайн-інструментів та технологій.

Наявність зворотного зв’язку між учнем та учителем є обов’язковою.

Дотримання принципу індивідуальності при перевірці і оцінці знань учнів.

Пріоритет формувального оцінювання учнів над поточним.

Самооцінювання є невід’ємною складовою формувального оцінювання.

Фіксація результатів оцінювання навчальних досягнень здійснюється: в електронному щоденнику (за наявності) або в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення).

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

Для учнів 1-2-х та 3-х пілотних класів початкової школи застосовується формувальне та підсумкове оцінювання.

Для учнів 3-4-х класів початкової школи, базової та профільної школи – поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

Учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі – ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або ДПА після завершення навчання учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або ДПА.

Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за однією з індивідуальних форм здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, аналогічними до вищезазначених.

Author: admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.