Нормативні документи

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОБОТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України “Про освіту”.

Закон України “Про загальну середню освіту”.
Закон України “Про охорону праці”.
Кодекс законів про працю України.

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
Закон України “Про відпустки”.
Закон України “Про оплату праці”.
Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”. 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ АКТИ У СФЕРІ ОСВІТИ

Національна доктрина розвитку освіти
Національна стратегія розвитку освіти.
Державний стандарт початкової загальної освіти.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
Конвенція про права дитини.
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Концепція профільного навчання у старшій школі.
Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти
Педагогічна Конституція Європи

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ

Типове положення про атестацію педагогічних працівників.
Положення про державну підсумкову атестацію.
Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”.
Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”.
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.
Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів.
Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.
Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.
Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.
Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів.
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.
Положення про психологічну службу.
Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу.
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року».
Положення про малу академію наук учнівської молоді.
Положення про групу продовженого дня.
Положення про куточок живої природи.
Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України.
Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів.

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.

Порядок закінчення 2014-2015 навчального року та проведення ДПА
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року.
Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році.
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих у 2014/2015 н.р.
Типові навчальні плани початкової школи
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи.
Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
Типова інструкція з діловодства у ЗНЗ усіх типів і форм власності.
Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.
Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності.
Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.
Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1.
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи.
Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.
Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.
Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів.
Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу.
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
Інструкція про службові відрядження.
Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури. 
Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.
Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
Методичні рекомендації щодо створення освітніх округів.
Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу державною інспекцією навчальних закладів України 
Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.
Про використання навчальної літератури у ЗНЗ.
Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів.
Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах.
Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Порядок державного інспектування навчальних закладів
Програма здійснення внутрішнього контролю у загальноосвітньому навчальному закладі 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ
Підготовка ЗНЗ до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Тимчасове Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу.
Типове положення про службу охорони праці.
Правила безпечної експлуатації електроустановок.
Правила пожежної безпеки України.
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
Правила безпеки систем газопостачання України.
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики.
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторях) хімії.
Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.
Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.
Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.
Інструктивно-методичні матеріали “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму ЗНЗ”
Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд.
Правила обстежень, оцінки технічного стану будівель і споруд.
Інструкція по обліку та порядку ведення особових медичних книжок.
Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ШКОЛІ
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.
Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів.
Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів.
Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти.
Інструкція по інвентаризацї.
Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності.

   НОРМАТИВНІ АКТИ

Закони України
Закон України “Про освіту”
Закон України “Про загальну середню освіту”
Закон України “Про позашкільну освіту”
Закон України “Про дошкільну освіту”
Закон України “Про професійно-технічну освіту”
Закон України “Про відпустки”
Закон України “Про охорону праці”
Кодекс законів про працю України
Національна доктрина розвитку освіти
Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу
Закон України “Про професійний розвиток працівників”
Нові соціальні ініціативи президента України
Укази Президента України
Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
Про Державну премію України в галузі освіти
Про Національну доктрину розвитку освіти
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
Постанови Кабінету Міністрів України
від 23.11.2011 № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”
від 01.06.2011 №582 “Про внесення змін до деяких постанов КМУ з питань формування та виконання Національної програми інформатизації”
від 20 квітня 2011 р. № 462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”
від 13 квітня 2011 р. N 494 “Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”
від 27 серпня 2010 р. N 778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”
від 27 серпня 2010 р. N 777 “Про затвердження Положення про освітній округ “
від 5 жовтня 2009 р. N 1121 “Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу “
від 8 серпня 2007 р. N 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг “
від 20 липня 2004 N 601 “Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”
від 14 червня 2000 р. N 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”
від 12 квітня 2000 р. N 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”
від 5 квітня 1994 р. N 228 “Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів”

Концепції
Концепція літературної освіти
Концепція профільного навчання в старшій школі
Концепція впровадження медіа-освіти в Україні
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)
Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами
Концепці Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Концепція Національної програми інформатизації
Концепція Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року
Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді
Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року
Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року
Державні стандарти
Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)
Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)
Чинний Державний стандарт початкової загальної освіти