Охорона праці

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
• журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці з працівниками;
• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці з працівниками;
• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями та вихованцями під час проведення позаурочних заходів;
• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями та вихованцями в навчальних кабінетах та приміщеннях підвищеного ризику;
• (біології, хімії, фізики, інформатики, допризовної підготовки, навчальних майстернях, спортивному залі та майданчику);
• журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві з працюючими;
• журнал реєстрації нещасних випадків під час навчально-виховного процесу з учнями та вихованцями;
• журнал обліку та видачі інструкцій з охорони праці;
• журнал адміністративно-громадського контролю за охороною праці;
• акти розслідування нещасних випадків на виробництві за формою Н-1, Н-5;
• акти розслідування нещасних випадків під час навчально-виховного процесу з учнями та вихованцями за формою Н-Н;
• матеріали проведення атестації посадових осіб з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

Перелік основних нормативно-правових актів щодо безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Нормативно-правова база щодо запобігання травматизму та нещасним випадкам

В допомогу HR-спеціалісту

Зразки інструкцій з охорони праці і безпеки життєдіяльності

Нормативні документи для організації харчування у школі

Документація по пожежній безпеці

Експлуатаційні інструкції на електрообладнання школи

Інструкції з безпеки життєдіяльності

Застережливі знаки

Пошукова система законодавства з охорони праці

Всеукраїнський портал з питань охорони праці